Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

BYGHERRERÅDGIVER TIL DET ALMENE MARKED

Advokat i København

For Kuben Management A/S i København søger Høi & Thomassen A/S en bygherrerådgiver til det almene marked.

Bygherrerådgiveren udvikler og leder projekterne på baggrund af værdiskabende partnerskaber, viden og tværfaglighed og er drevet af en ambition om at tænke økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed ind fra starten til det færdige byggeri.


Hvorfor vil Kuben Management A/S ansætte dig?
Du er bygningsingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt, økonom, cand. scient. adm. eller har en anden relevant uddannelse.
Du har erfaring med administrativ byggesagsbehandling fra en almen boligorganisation, en anden rådgivervirksomhed med opgaver for alment boligbyggeri eller fra en offentlig/ kommunal funktion med sagsbehandling af alment boligbyggeri.
Du har erfaring med Landsbyggefondsager.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du ønsker at minimere bygherrens risici.
Du vil sikre ejerskab hos byggesagens interessenter.
Du vil udarbejde med helhedsplansrenoveringer fra A-Z.
Du vil afdække behov og muligheder samt prioritere disse i dialog med boligorganisationen, beboerne og Landsbyggefonden.

Hvad skal du ellers kunne?
Du har et indgående administrativt kendskab til renovering af almene boliger, ikke mindst på den økonomiske og finansielle del.
Du har erfaring med byggesagsbehandling af alment nybyggeri og renovering...

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.