Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Jurist til Koncern Klientsagsbehandling i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Advokat i København

Brænder du for spændende juridiske opgaver, har du blik for detaljen og vil du arbejde på et område med væsentlig samfundsmæssig betydning, og som også har en betydning for de dømte? Så har du nu chancen for at få et eftertragtet job på en alsidig arbejdsplads.

Direktoratet for kriminalforsorgen søger en jurist med særlig interesse for de opgaver, som kriminalforsorgen varetager. Stillingen er placeret i Koncern Klientsagsbehandling i Center for Straffuldbyrdelse og er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020.

Dine opgaver
Alt efter din erfaring og dine kvalifikationer vil arbejdsopgaverne eksempelvis være:

  • konkret juridisk sagsbehandling vedrørende dømte, både 1. og 2. instans afgørelser
  • fast sagsbehandler i forhold til et antal livstids- og forvaringsdømte
  • udarbejdelse af processkrifter i forbindelse med domstolsprøvelsessager
  • faglig sparring til de fire kriminalforsorgsområder
  • udarbejdelse af faglige notater af forskellig art, bl.a. i relation til minister- og departementsbetjening
  • deltage i forvaltningsrevisioner og andre større projekter

Hvem er du
Du vil komme til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor der vil blive lagt vægt på, at du:

  • er uddannet cand. jur. og har gode juridiske forvaltningsretlige kompetencer
  • har god juridisk dømmekraft og hurtigt kan skære en sag til

Vil du udbyde en advokatstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.