Advokatstillinger.dk

Find ledige advokatstillinger.

Jurister til Direktoratet for Kriminalforsorgen

Advokat i København

Brænder du for spændende juridiske opgaver, har du blik for detaljen og vil du arbejde på et område med væsentlig samfundsmæssig betydning? Så har du nu chancen for at få et eftertragtet job på en spændende arbejdsplads.

Direktoratet for Kriminalforsorgen søger to juridiske fuldmægtige med særlig interesse for de opgaver, som Kriminalforsorgen varetager.

Stillingerne er placeret i Koncern Klientsagsbehandling i Center for Straffuldbyrdelse og er ledige til besættelse snarest muligt.

Dine opgaver
Alt efter din erfaring og dine kvalifikationer vil arbejdsopgaverne eksempelvis være:

  • konkret juridisk sagsbehandling vedrørende dømte, både 1. og 2. instans afgørelser
  • udarbejdelse af processkrifter i forbindelse med domstolsprøvelsessager
  • faglig sparring til de fire kriminalforsorgsområder
  • udarbejdelse af faglige notater af forskellig art, bl.a. i relation til minister- og departementsbetjening,
  • deltage i forvaltningsrevisioner og andre større projekter

Hvem er du
Du vil komme til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor der vil blive lagt vægt på, at du:

  • er uddannet cand. jur. og har gode juridiske forvaltningsretlige kompetencer
  • har god juridisk dømmekraft og hurtigt kan skære en sag til
  • har interesse for/erfaring med konkret sagsbehandling
  • har gode samarbejds- og kommunik...