Advokatstillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Advokat i København

Brænder du for spændende juridiske opgaver, har du blik for detaljen og vil du arbejde på et område med væsentlig samfundsmæssig betydning? Så har du chancen for at få et eftertragtet job som juridisk fuldmægtig på en spændende arbejdsplads centralt beliggende i København.

Om stillingen og opgaverne
Du vil blive en del af Koncern Kontrol og Tilsyn, som er et af flere kontorer i ▶Direktoratet for ▶kriminalforsorgen◀, der bl.a. beskæftiger sig med fuldbyrdelse af straf. Kontoret består af to teams, hvor vi hhv. løser opgaver vedrørende alternative straf- og afsoningsformer samt opgaver relateret til ▶kriminalforsorgen◀s drift af udrejsecentre og konkret sagsbehandling vedrørende overførsel af indsatte til straffuldbyrdelse i deres hjemlande.

Dine hovedopgaver
Du vil få del i ansvaret for et eller flere særlige fagområder, men skal også være klar til at løfte bredt, når der er brug for det i kontoret. Der skal f.eks. løses følgende opgaver:

  • Konkret sagsbehandling af f.eks. sager vedrørende overførsel af straf til udlandet, klager over tilbagekaldelse af tilladelser til at afsone med fodlænke samt klager over afgørelser om genindsættelse efter prøveløsladelse.
  • Generel styring og udvikling på udrejseområdet.
  • Udarbejdelse af notater mv. til ▶kriminalforsorgen◀s koncernledelse.
  • Udarbejdelse af bidrag i forbindelse med betjening af Justitsministeriets depar...